W E JOHNS

 


Bigglestitlarna i kronologisk ordning
. Listan upptar samtliga engelska och svenska titlar

 

1940 utkom de två första Bigglesböckerna på svenska.
Den ena Biggles flyger österut utgavs av Bonniers förlag i serien Önskeböckerna.
I serien B Wahlströms Ungdomsböcker utkom Biggles stridsflygaren.
Redan 1936 publicerades Flygande Blixten och Kidnappning som nr 2 resp. 9 i Flygnings Romanserie I dessa böcker förekom dock inte Biggles eller någon annan av Johns huvudfigurer.

Totalt utkom 98 (Biggles Does His Homework medräknad) böcker med Biggles. Av dessa har 85 översatts till svenska.
En bok arbetade Johns på vi sin död. Den utgavs i ofullständigt skick 1990.

 

Bonniers
I serien Bonniers Önskeböcker har utgetts 24 titlar, varav 8 titlar även utgetts i förlagets serie Röda Ramen, 8 i Bonniers Junior-serie, en i Bonniers Flygserie och 6 som Pojkarnas flygbok. I serien Pojkarnas flygbok förkortades Biggles i fält en aning och fick titeln Med Biggles över kanalen.


B Wahlströms Ungdomsböcker

I serien B Wahlströms Ungdomsböcker har 73 titlar utgetts, 4 titlar har utgetts i serien B. Wahstöms Poppisböcker, 13 i B Wahlströms Ungdomspocket och 2 i Wahlströms Lejonserie. De två sistnämnda samt två titlar som Richters förlag utgett i Disneys bokklubb har också publicerats i serien B Wahlströms Ungdomsböcker.


98 olika titlar om Biggles har utgetts på svenska. I några av böckerna med noveller förekommer samma noveller, ibland med olika namn.

Andra W E Johnsböcker

Förutom böckerna om Biggles har i B Wahlströms Ungdomsböcker utgetts 10 King-böcker, 9 Worrals-böcker, 3 Rex-böcker och 3 böcker, som inte handlar om någon av de nämnda "huvudfigurerna".

Bigglesserier mm

W E Johns-materialet har nu utökats med Guy Jamais´ sammanställning av Biggles-serier, noveller och romaner, som du hittar här

Bigglesutgivningen i Finland

I Finland har Schildts förlag på svenska utgett Biggles flyger söderut och Biggles i hemlig tjänst.
1948, inte 1947 som en del källor felaktigt anger,utgavs den första finska Bigglesboken, Biggles sukelusvenejahdissa (Biggles på u-båtsjakt) förlaget Tammi, som totalt utgav 10 titlar åren 1948-1971.15 titlar utgavs åren 1948 - 1971. Därefter tog utgivningen paus till 1990 då fem av förlagets tidigare utgivna titlarna utgavs på nytt. Efter 1990 har inga nya böcker utgivits på finska.
Åren 1948-1954 utkom 6 Bigglestitlar på förlaget Pellervo-Seura. Totalt har alltså 16 olika Bigglestitlar utgivits. En förteckning över de finska böckerna hittar du här

 

Förtecking över W E Johns på svenska och engelska Omslagsillustratörer och översättare
Suomenkieliset W E Johns
(W E Johns på finska)
Guy Jamais´ sammanställning av Biggles-serier, noveller och romaner, hittar du här

 

Tillbaka