BIO FORUMS VÄNNER

Uppdaterad 31.5.2013

besöksräknare besökare sedan 12.10.2012


100 år har gått sedan den första bioföreställningen ägde rum i det hus där BIO FORUM ännu i dag visar "lefvande bilder". Det är kanske därför lämpligt med en hemsida med bilder, små notiser, anekdoter, biominnen och annat som kan intressera biobesökaren och speciellt Bio Forums vänner.
Vår tanke är att alla som vill skall kunna bidra med material som har anknytning till biografen. Har du någonting att bidra med så tag kontakt. Såväl "historiska" som "färska" bidrag i form av text och bilder är välkomna

På BIO FORUMS egen hemsida kan du bl.a se vilka filmer som för närvarande visas och kommande program. Sidan hittar du här
EKENÄS BIOGRAFHISTORIK hittar du här

 

forum1   forum2

BIOGRAFENS ÄGARE

8.12 1912 – 25.1.1914 Erik Rafael Nordlin, Salo
25.1.1914 – 20.12. 1915 Frans Bruno Valfrid Hahl, Helsingfors
20.12.1915 – 3.6.1916 Sofia Vilhelmina Thomasson, Helsingfors
3.6.1916 – 25.8.1919 Berndt Sjöblom, Ekenäs
25.8.1919 – 17.9.1928 Karl Hasselberg Ekenäs
17.9.1928 - ??? V F Modig, Ekenäs
3.9.1935 – 15.3.1936 Agner Kaiko, Eino Kaiko, Susanna Lähdemäki, Alex. Nikolajeff, Helsingfors.
Biografens namn: Ekenäs Nya Biograf-Teater Biografens namn Nya Biografen Biografens namn: Bio Rex
     
morfar
reino
Mirjam

Ägare: 8.11.1938 - 1943(?) Gottfrid Wikström


Ägare: våren 1943 - 1949 Reino Halonen


Ägare: 1949 - Mirja Halonen
Biografens namn: Nya Biografen
Biografens namn: Bio Forum
Biografens namn: Bio Forum
broderna2 esa
Ägare: Pentti, Ilkka, o Esa Halonen - 1999
Ägare: 2000- Esa Halonen
Biografens namn: Bio Forum
Biografens namn: Bio Forum

 

Flera utmärkelser: Bio Forum och dess ägare har under årens lopp fått flera utmärkelser. Bl.a  tilldelades 1999 bröderna Pentti, Ilkka och Esa Halonen,  som då gemensamt ägde biografen, Ekenäs stads kulturpris. År 2012 utsågs Esa Halonen som sedan 2000 ensam äger biografen till Årets  företagare av Ekenäsnejdens företagare och 2013 fick Esa och hans hustru Anneli Halonen Fruntimmersföreningens i Ekenäs Kultur- och miljöpris.

Interiörbilderna är tagna före senaste renovering

inter1
projektor
inter2
inter3
Bio Forums projektortyp på 1940-talet. Man hade redan från början två projektorer så filmerna kunde visas utan avbrott
inter4
   

Interiörbilder tagna efter senaste renoveringen 2011

salongen salongen2 vestibul
     
salong2 salong3 jubel
   
Bild tagen vid festligheter inför 100- årsjubileet

Interiörbilder från maskinrummet

maskin maskin2 maskin


maskin maskin

 

 

80a80b
Platskarta 1951 - 1959 då biografen hade 127 platser
Korrekturblad till 80-årsartikeln i Västra Nyland
1943-1951 hade biografen 132 platser och f.o.m 1990 104 platser
 

 

 

bla
gron
gul
     
rosa
presentkort
stampel
     
andelsb
engangs
sparb

 

Tillbaka