B WAHLSTRÖMS BOKSERIER FÖR BARN OCH UNGDOM
(sidan uppdaterad 25.03.2015)

B Wahlströms bokförlag har sedan början av 1900-talet utgett flera bokserier för barn och ungdom. Den mest kända är väl B Wahlströms ungdomsböcker, som utgavs 1914 - 2012. Det är främst de äldre bokserierna som här presenteras.

Tyvärr har vi inte lyckats få fram några upplysningar om de böcker vi kallar "KB-märkta" (se nedan). Vi är därför synnerligen tacksamma om någon som vet någonting om böckerna vill ta kontakt. Naturligtvis är vi även glada om ni vill skicka oss kompletteringar och rättelser.
Torsten Söderström

B Wahlströms 1 kr ungdomsböcker - B Wahlströms ungdomsböcker
B Wahlströms Ungdomsböcker(BWUB) började utges 1914 och fick från början ryggnumrering. Så länge priset var 1 kr, t.o.m nr XVIII (18), gick serien under namnet "B Wahlströms 1 kr ungdomsböcker". Du kan läsa mer om bokserien på mina andra sidor, bl.a här

B Wahlströms ungdomsböcker - Wahlströms illustrerade ungdomsböcker
I BWUB nr V (5) listas en annan serie med namnet "Wahlströms Ungdomsböcker". Antagligen var de här är böckerna inte numrerade även om numrering förekom i listor över utgivna titlar. Listan upptar nr I De unga kolonisterna, II Vargjägarna, III Skattsökarna, IV Skatten i Silversjön, V Scoutpatrullen, VI Prärieliv, VII Röde Bill. Böckerna anges kosta 2,50 och varje bok har 4 helsidesillustrationer. På omslaget till BWUB nr XIX listas böckerna V t.o.m. IX och då har serien fått namnet "Wahlströms illustrerade ungdomsböcker". Se illustrationerna 17-20

KB-märkta böcker
Med samma utgivningsår på titelbladet och samma titel, som böckerna i BWUB-serien, utgavs böcker utan ryggnummer. De flesta hade vit baksida - (alltså utan boklista eller annan text). På pärmens fram- eller baksida finns bokstavskombinationen KB tryckt eller ibland tydligen stämplad. Någon förklaring till denna utgivning har ännu inte kunnat fås. Bilderna nedan visar omslaget till sex av dessa böcker, varav fem har KB-märket på bakre pärmen medan "Det stora äventyret" har märket på framsidan, nedanom pärmbilden. Antagligen har märkningen ingenting med Kungliga Biblioteket i Stockholm att göra.Vid förfrågningar har biblioteket svarat att man inte känner till någonting om märkningen. En kort, tills vidare ofullständig boklista hittar du här
Se illustrationerna 1-7

Djurböcker
B Wahlströms förlag har utgett flera olika serier djurböcker.
Djurböcker för ungdom. Serien, som omfattar 121 titlar utkom under åren 1930 - 1966. Se illustration 8
De bästa djurböckerna, totalt 48 titlar utgavs 1967 - 1978. Se illustration 21
Wahlströms djurböcker, totalt 16 titlar, utgavs 1979 -1982. Se illustration 22

B Wahlströms barnböcker
Serien, vars böcker numrerats från 1 - 555 utkom under åren 1944 - 1988. Några av böckerna var dubbelnummer, så antalet titlar var färre än 555.
Se illustration 9

B Wahlströms poppis-böcker
Serien, som omfattar 80 numrerade titlar utgavs under åren 1977 - 1981. Se illustration 10

B Wahlströms lejon-serie
Serien omfattar 16 numrerade titlar och utgavs under åren 1952 - 1953. Se illustration 11. Hela serien hittar du här.

B Wahlströms ungdomspocket
Serien, som omfattar 244 titlar utgavs under åren 1968 - 1977. Se illustration 12

Ungdomens förströelseböcker
Serien, som omfattar endast 7 titlar utgavs under åren 1945 - 1957. Se illustration 13

Ungdomsbiblioteket
Serien, som troligen omfattar 165 numrerade titlar utgavs under åren 1916 - 1924.
1930 påbörjades en ny serie med samma namn, men endast fyra titlar utgavs, samtliga under 1930.
Se illustrationerna 14-16

.B Wahlströms juryböcker
Serien, som omfattar omkr. 98 titlar utgavs under åren 1963 - 1982
Redan åren 1960 - 1962 utgavs ett antal, troligen 12 titlar i serien Juryböcker. Titlarna ingår även i den senare utgivna serien och har samma nummer.Tack till Margareta Ginman, som står för informationen. Se illustration 23

B Wahlströms teddyböcker
Serien, som omfattar 76 titlar utgavs under åren 1965 - 1976
Redan åren 1960 - 1964 utgavs ett antal, troligen 16, eventuellt 20, titlar i serien Teddyböcker.Titlarna ingår även i den senare utgivna serien och har samma nummer. För informationen står Margareta Ginman. Se illustration 24

Bland illustrationerna nedan finns inte någon bild av följande serier:

B Wahlströms pyssel-pocket
Serien, som omfattar 25 pysselböcker utgavs under åren 1969 - 1975

B Wahlströms storpyssel
Serien, som omfattar 12 böcker utgavs under åren 1975 - 1978

Ponnyklubbens böcker
B Wahlströms Ponnyklubbens årsböcker utgavs under åren 1963 - 1985. Totalt utgavs 21 eventuellt 22 titlar. Tack till Maria Punnonen, som står för informationen.

 

trekom sjorovaren2
1 Tre kommendörer (29-30/1919) 2 Sjörövaren (43/1921) 3 Martin Forster (54/1922) 4 Våra vänner från i fjol (120-21/1929
W H G Kingston Fredrick Marryat Fredrich J Pajeken Louisa M Alcot
1919 1921 1922 1929
Grön rygg, vit baksida Grön rygg, vit baksida Grön rygg, vit baksida Röd rygg, vit baksida
KB märkt KB märkt KB märkt KB märkt

aventyret aventyret2 blandkapare
5 Det stora äventyret (132/1929) 6 Det stora äventyret (132/1929) 7 Bland kapare i Spanska Sjön (157-58/1932 8 Djurböcker för ungdom
Kurt Lange Kurt Lange Erik Borg Format: ca 16 x 22,5 cm
1929 1929 1931  
Blå rygg, vit baksida (jämför bild 6) Grön rygg, vit baksida (jämför bild 5) Blå rygg, vit baksida  
KB märkt KB märkt Ej KB märkt, illustrerad  
 
Ovanstående bilder är förstoringar av KB märket på Det stora äventyret och på Tre kommendörer

 

Inom parentes anges boknummer och året för första utgåvan i "ordinarie"BWUB- serienr. Vargjägarens format är ca 14x21 cm och Too-Wi skatten ca 13x19 cm. De övriga böckerna har samma format som de äldre böckerna i "ordinarie" serien.
Hittills har inte någon förklaring till märkningen KB, som ibland är tryckt och ibland tydligen stämplad på omslaget, kunnat erhållas.
Kontakta gärna om du vet någonting om serierna i vilka ovanstående böcker ingår. Torsten Söderström
Av speciellt intresse är informationen om vad märkningen KB betyder

frittfram poppis lejon16
portfolj
9 B Wahlströms barnböcker 10 B Wahlströms poppis-böcker 11 B Wahlströms lejon-serie 12 B Wahlströms ungdomspocket
Format: ca 11 x 16 cm Format: ca 11 x 17,5 cm Format: ca 12 x 17 Format: ca 9 x 13,5 cm

 

13 Ungdomens förströelseböcker 14 Ungdomsbiblioteket 15 Baksidan av Hjortdödaren 16 Ungdomsbiblioteket
Format: ca 12 x 17,5 cm      


17 Vargjägarna (38/1920) 18 Skatten i Silversjön (146-47/1930 19 Baksida av Skatten i Silversjön 20 Too-Wi skatten (410-11/1944)
James Oliver Curwood Karl May   Radscha
1912 1913   1926
Blå rygg, vit baksida Röd rygg. Baksida se följande bild   Röd rygg, boklista på baksidan
Illustrerad Illustrerad   Illustrerad
djur1 jurybok teddybok
21Vackra Svarten 22 Bento den svarta hingsten 23 Slaget vid Cimarron 24 Pysse Lusss röda balong
De bästa djurböckerna Wahlströms djurböcker Wahlströms juryböcker Wahlströms Teddyböcker

 

 

 

 


TILLBAKA