VÄLKOMMEN TILL m/s SUNNAN II:s INFOSIDA !!

Sunnan II tackar för säsongen! I september kör vi endast charter. För bokningar och mera information vänligen ring Ulf på tel.nr. 019-2411850 eller e-posta på lnt-lines@surfnet.fi .

M/S SUNNAN II ÄR TILL SALU!!! Intresserad? Ring Björn Lindqvist på tel.nr 0400 457122.

Vänligen observera att vår e-postadress lnt-lines@surfnet.fi endast består av gemena (små) bokstäver och sålunda börjar med ett gement (litet) l (L) och inte ett versalt (stort) i.